A QUI S’ADREÇA

Els principals beneficiaris d’aquest treball som els occidentals. L’entrevistat passa pel sedàs el sistema de valors occidental. Recollir la seva mirada és recollir informació privilegiada perquè ens ajuda a entendre com som percebuts. I, alhora, recollir la mirada d’un altre sobre nostre és fer un exercici de sanitat mental.

Més enllà de nosaltres, la comunitat africana a Europa es veu també beneficiada per l’existència d’aquest document. El fet que des d’una plataforma occidental se’ls dóna veu per parlar lliurement i amb una certa profunditat sobre el lloc que els acull, representa per a molts d’ells una experiència galvanitzadora. Les paraules d’Oumar Diallo els permeten d’escoltar el seu propi sentir i recordar el lloc d’on vénen. S’hi reconeixen. A més, entenen que el documental valoritza el seu punt de vista i, de retruc, se senten escoltats per la comunitat occidental. Se senten útils. Veuen que el seu saber (tradicional, oral, de manera de sentir,…) parla i que adquireix un sentit social significatiu en el context de les ciutats que els acullen.