EL PROTAGONISTA

1 — Oumar Diallo és un home jove. Prové de Malí.

2 — L’elecció d’Oumar Diallo com a interlocutor ha estat motivada per la claredat i autoritat amb què parla.

1 — Molts dels països de l’Africa subsahariana comparteixen uns valors, costums i modes de relació social similars, que estan influenciats per l’Islam, però on el substrat animista ha deixat una petja profunda en la manera de percebre i d’estar en el món. Cal remarcar que la comunitat de Malí és una excel·lent representant de les tradicions d‘aquella franja ja que es tracta d’un país on el component cultural lligat a l’oralitat és encara molt viu i es manté molt present en l’imaginari dels seus habitants.

2 — Oumar Diallo és un interlocutor idoni: té un domini de la llengua i unes qualitats oratòries suficientment rellevants com per mantenir el fil de l’atenció ben tens. Tot i no pertànyer al llinatge dels griots, Diallo encarna les qualitats del “portador de la paraula”. És una mena de portaveu de la pròpia tradició. És capaç d’utilitzar la paraula seguint els codis d’ús de la tradició africana, i d’articular els seus pensaments tot desgranant la imatgeria del seu lloc d’origen. En ell, hem trobat un representant de la perplexitat de la comunitat negra enfront del nostre món, un ambaixador del “sentiment” africà.